Compania

Compania

S.C. Natura Quattuor Energia Holdings S.A. (denumita in continuare NQE) este o societate romaneasca pe actiuni, care  functionează in conformitate cu legislatia romana, ce are sediul social în Romania, București, Bvd. Dimitrie Pompeiu nr 5-7, cladirea HBC2, etaj 6, birou 1, 020335, Cod Unic de Inregistrare 2695737, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3315/2009. Actiunile emise de Emitent sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori București  (Categorie: Standard – Simbol: SCPS). Societatea opereaza in domeniul imobiliar al cladirilor ecologice „verzi”/sustenabile si proiecte din energie regenerabila  (direct sau prin dotarile sale).

Act constitutiv